NEWS

Principal Message

Milind Kubade
Principal
RAA,Amravati

विशेष गटाच्या हस्तक्षेपासाठी विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या नियमित दस्त एवजी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.
संपूर्ण शिक्षण प्रणालीमध्ये प्रतिबिंबित सराव अधिक मजबूत करण्यासाठी मंच तयार करणे
शालेय गुणवत्ता पुनरावलोकन सभेच्या संस्थेस समर्थन देणे.शिक्षकांच्या आणि विषयशिक्षकांच्या बैठका यांना RRS आणि MRP गट म्हणावे.
अंतर्गत कार्य आणि आमंत्रित स्पीकर यांच्या सादरीकरणासाठी शिक्षक परिसंवादाचे आयोजन करणे.
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था ५ वर्षासाठी दृष्टीकोन योजना तयार करते. त्या संदर्भातील कामांसाठी मार्गदशन करणे. आणि प्रत्येक वर्षाच्या कार्यकाळात मार्गदर्शन करण्यासाठी वार्षिक कार्ययोजना तयार करणे.अशा योजनांमध्ये दृष्टी विकसित करणे.आणि पुढील ५ वर्षाच्या दिशेने निर्णय घेणे.यांचा समावेश असतो ज्याला PAC णे मंजुरी दिलेली असते.BRC मध्ये शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करण्यावर देखरेख आणि मार्गदर्शन करणे व आवश्यक असल्यास BRC आणि CRC ला MASTER TRAINER देण्यासाठी तरतूद करणे.
नेतृत्व मुल्यांकन ICT ,समावेशक शिक्षण ,लिंग संवेदनशीलता यासारखे विशेष प्रशिक्षण आयोजित करणे.
E पाठशाला सारख्या ONLINE व्यासपीठावरून उपलब्ध स्रोतांचा वापर करून BRC आणि CRC स्तरावर विषयांच्या विशिष्ठ प्रशिक्षणासाठी RESORSHING साहित्याचे भाषांतर करणे.(WAVAM )
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या जिल्ह्यातील BRC ,CRC आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यात समन्वय साधेल.

धन्यवाद !!!
                                                                                                                प्राचार्य
                                                                                          प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण,अमरावती

© 2019 Regional Academic Authority, Amravati      Designed by: PrimaThink Technology